q
教育顧問 楊志能博士 Daniel
 
● 國立台灣師範大學物理學系理學士
● 國立高雄師範大學教育研究所碩士
● 國立高雄師範大學教育研究所博士
● 國民中學組長、訓導主任、總務主任、教務主  任14年
● 實驗中小學籌備主任暨校長 10年

 著作:國民中學九年一貫課程實施之行動研究(博士論文)
    國民中學九年一貫課程實施概況調查研究(2000年)
             開啟教學新視窗(翰林出版社)
             創新教學手冊(共四冊,康軒文教事業公司)
             國民中學道德教育的探討與改進策略(教育資料文摘)
             如何與學生談話(教育部:實習教師諮詢服務與輔導叢書)